• Logo1
  • Logo3
  • Logo5
  • Logo7
  • Logo8

Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej „NEOVITA”
Września ul. Słowackiego 2

Założony i prowadzony przez 4 położne:

• Grażyna Gorzelańczyk - kierownik,

• Teresa Wolska,

• Renata Weiss,

• Ewa Olejniczak.


Działamy od 01-10-1998r.

BEZPŁATNE USŁUGI POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ - świadczymy usługi w ramach kontraktu z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Jesteśmy inicjatorkami powstania Wrzesińskiego Stowarzyszenia Amazonek założonego w 2000 roku, nadal aktywnie uczestniczymy w jego działalności.

 

 

Prowadzimy edukację zdrowotną wśród młodzieży szkół średnich oraz kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy.

 W 2011 roku, uczestnicząc w plebiscycie czytelników „Głosu Wielkopolskiego” – Eskulap 2011, zajęłyśmy I miejsce w kategorii Jednostka Opieki Zdrowotnej.

 

 

Wiedzę swoją pogłębiamy i aktualizujemy biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach.

Najważniejsze z nich to:

- kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowo - rodzinnej w Poznaniu,

- kurs dla instruktorów szkół rodzenia pod kierunkiem prof. dr hab. med. Włodzimierza Fijałkowskiego w Łodzi,

- certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy w Poznaniu,

- kurs specjalistyczny "Leczenia ran dla położnych" uprawniający do zdejmowania szwów z krocza i ran pooperacyjnych (cięcie cesarskie)

- nauczanie samobadania piersi jako metody prewencyjnej.


Współpracujemy z:

- oddziałem położniczo-ginekologicznym,

- zespołami lekarzy rodzinnych we Wrześni - MEDINET, MED-CON, LEK-MED, AMIKA, DUO-MED, Zespół Lekarzy Rodzinnych przy Szpitalu oraz AMICOR Nekla, GALMED Grzybowo, ESKULAP Kołaczkowo, AR-MED. Sokolniki.

- specjalistami w zakresie położnictwa i ginekologii,

a także pielęgniarkami środowiskowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.